Leczenie Alkoholizmu Hipnozą
Dr. Wojciech Orłowski


416 880 9121

dr.walterorlowski@gmail.com

Toronto - Szczecin - Berlin

Leczenie alkoholizmu hipnozą prowadzę od wielu już lat i mam w tej dziedzinie 80% sukcesu.

Z doświadczenia mogę powiedzieć że im cięższy jest przypadek alkoholizmu nad którym pracuję tym łatwiej leczenie alkoholizmu przebiega.

Jest tak dlatego że alkoholicy w krańcowych stadiach alkoholizmu mają często bardzo silną motywację do tego aby wyzwolić się z tego życie niszczącego nałogu.

Zdają oni sobie sprawę z faktu że jesli nie przestaną pić to alkohol ich zabije.

***

Zanim przeczytasz resztę mojego artykułu o leczeniu alkoholizmu hipnozą, chciałbym zrobić krótki wstęp do tego co napisałem poniżej:

Przeczytanie reszty tej strony, bez przeczytania najpierw tego krótkiego wstępu mogłoby doprowadzić cię do przekonania że jestem religijnym fanatykiem. Tak nie jest. To co napisałem poniżej wynika jedynie z mojego doświadczenia zawodowego i z doświadczenia zawodowego innych hipnotyzerów, którzy zaszli w dziedzinie hipnozy tak daleko że w końcu wkroczyli w wymiar Ducha.

To co opisuję poniżej pokrywa się z prawdą odkrytą przez organizatorów organizacji operującej pod nazwą AA (Alcoholics Anonymous), której celem jest stworzenie środowiska inspirującego proces wyzwolenia się z nałogu alkoholowego.

Organizatorzy tej organizacji odkryli wiele lat temu że w większości przypadków, jedynie Siła Wyższa jest w stanie pomódz alkoholikowi wyzwolić się z nałogu.

Odkrycie to oznacza że świadome wysiłki, które umysł wykonuje w celu wyzwolenia się z nałogu alkoholowego, w większości przypadków są nie skuteczne.

***

Nie bez powodu na kanadyjskich sklepach z alkoholem umieszczony jest napis SPIRITS. Nie bez powodu również, polską nazwą czystego alkoholu jest słowo SPIRYTUS.

SPIRITUS SANCTUS oznacza po Łacinie DUCH ŚWIĘTY.

SPIRITUS ALCOHOLICUS oznacza DUCH ALKOHOLOWY.

Duch Alkoholowy i Duch Święty nie żyją ze sobą w zgodzie. Każdy z nich próbuje zawładnąć duszą człowieka. Duch Święty po to aby ją uzdrowić a Duch Alkoholowy po to aby ją zniszczyć.

Nie wielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego że walka o wyzwolenie z alkoholizmu, w większości przypadków, jest walką na poziomie duchowym.

Ze względu na to że leczenie alkoholizmu jest tak często walką duchową, wiele sesjii leczenia alkoholizmu w moim gabinecie odbywa się w pozycji leżącej pod obrazem Boskiego Miłosierdzia.

Leczenie alkoholizmu w moim gabinecie, w większości przypadków, zaczyna się na poziomie psychologicznym i kończy się na poziomie duchowym.

Hipnoza jest tutaj elementem, który pomaga świadomości alkoholika wejść w wymiar Ducha Świętego.

Abyśmy mogli skorzystać z mocy energii elektrycznej jaką ma w sobie linia wysokiego napięcia musimy się z tą mocą połączyć. Podobnie jest z uzdrawiającą mocą Ducha Świętego.

Aby moc ta mogła dla nas zadziałać musimy się do niej podłączyć. Połączenie to wymaga specjalnego - zorientowanego w stronę Ducha Świętego - stanu umysłu.

Oczywiste jest że w stanach umysłu takich jak stan złości, nienawiści, czy też zazdrości, umysł człowieka jest całkowicie odcięty od uzdrawiającej mocy Ducha Świętego.

Jeśli cierpisz na alkoholizm, to najprawdopodobniej jesteś w stanie odcięcia od Ducha Świętego poprzez Ducha Alkoholizmu.

Moja hipnoza anty-alkoholowa jest w stanie pomódz ci wejść w stan umysłu konieczny do nawiązania kontaktu z uzdrawiającą mocą Ducha Świętego.

Biblia mówi nam: "Wszystko zaczyna się w umyśle... Tak jak myślisz takim jesteś".

Hipnoza jest darem od Boga, który pomaga ludziom wejść w stan umysłu, w którym nawiązanie kontaktu z Bogiem jest możliwe.

Leczenie hipnozą, które używa hipnozy aby pomódz osobom cierpiącym nawiązać uzdrawiający kontakt z mocą Ducha Świętego nazywam Hipnozą Duchową.

Nie jestem pierwszym hipnotyzerem, który odkrył rzeczywistość Hipnozy Duchowej.

Wiele lat temu spotkałem lekarza, który przez wiele lat praktykował hipnozę w sposób standartowy. Wysyłał on swoich pacjentów, znajdujących się w transie hipnotycznym, na wyimaginowaną słoneczną plażę na której podawał im hipnotyczne sugestie.

Lekarz ten na pewnym etapie swojej praktyki odkrył że podczas niektórych sesji hipnozy jego pacjenci nie lądowali na plaży ale w wymiarze, który można było jedynie określić jako wymiar głęboko duchowy. Był to stan w którym odczuwali oni bliski kontakt z Bogiem.

To co pacjenci opowiadali po niektórych sesjach hipnozy sprawiło że lekarz ten przestał być ateistą i przestał wysyłać swoich pacjentów na plażę.

Zaczął on kierować pacjentów znajdujących się w stanie hipnotycznym w wymiar Ducha Świętego. Wejście w ten wymiar poprzez drzwi, które otwierała hipnoza było w wielu przypadkach głęboko uzdrawiające.

Poniżej opisuję jeden z ciekawszych przypadków wyleczenia alkoholizmu przy pomocy Hipnozy Duchowej.

***

... Dzisiaj - była to już nasza piąta sesja leczenia alkoholizmu hipnozą. Pomimo że nie przyszedł on do mojej kliniki w celu wyleczenia alkoholizmu metodą uzdrawiania duchowego, nasze sesje hipnozy szybko przekształciły się w sesje Hipnozy Duchowej.

Podczas pierwszej sesji hipnozy widział on twarze wszystkich zmarłych członków swojej rodziny. Twarze te były wtedy niewyraźne. Dzisiaj były one widoczne tak jak żywe.

Dzisiaj zobaczył on również swojego kolegę, którego alkoholizm uśmiercił. Kolega ten uśmiechnął się do niego i powiedział mu że wyleczę go z alkoholizmu.

Podczas gdy leżał on na stole pod obrazem Boskiego Miłosierdzia, przesuwałem ponad jego ciałem moją rękę, która odczuwała przeróżne zjawiska energetyczne odbywające się w jego aurze.

W pewnym momencie zauważyłem że jego ręce uniesione były ponad powierzchnią stołu.

Podczas naszej dzisiejszej sesji Hipnozy Duchowej ukazał mu się Jezus i Święta Maria, matka Chrystusa.

Doświadczył on również uczucia lewitacji ciała, ale było to jedynie złudzenie mentalne. Faktyczna lewitacja nie miała miejsca.

Pomimo że była to już nasza piąta sesja leczenia alkoholizmu hipnozą, mój klient powiedział mi że ciągle jeszcze "zagląda do butelki", ale już nie tak często jak poprzednio.

Powiedział również że odczuwa wyraźną przemianę zachodzącą w jego życiu, że uczucie spokoju zaczyna wypierać nerwowość i stress.

Po dziesięciu sesjach leczenia alkoholizmu hipnozą, mój klient całkowicie stracił zainteresowanie alkoholem.

Poprzednio, jak przechodził obok sklepu z alkoholem myśli jego zawsze podążały w kierunku zakupu butelki. Myśli te nie były już w jego umyśle obecne.

***

Nie wszystkie sesje leczenia alkoholizmu, które odbywają się w moim gabinecie są sesjami Hipnozy Duchowej.

Pracuję również z przypadkami alkoholizmu, w których odpowiednio skonstruowana sugestia hipnotyczna wystarcza aby uniemożliwić osobie opanowanej nałogiem alkoholowym kontynułowanie picia alkoholu.

Pamiętam przypadek, w którym zapytałem mojego klienta co go najbardziej przeraża w życiu. Odpowiedział że najbardziej przerażającą wizją jest wizja jego dzieci w rynsztoku, które znalazły się tam z powodu jego alkoholizmu.

Zdając sobie sprawę ze źródła jego motywacji, zasugerowałem mu w transie hipnotycznym, że kiedykolwiek podniesie kieliszek z alkoholem do ust, będzie widział w nim swoje dzieci znajdujące się w rynsztoku.

Sugestia ta wystarczyła aby uniemożliwić mu picie alkoholu.Powrót na Stronę Głowną - Hipnoza i Autohipnoza

Przejście od Leczenie Alkoholizmu Hipnozą do wersji angielskiej - Toronto Hypnosis Clinic