Hipnoza i Autohipnoza 
Dr. Wojciech Orłowski
Jak sprawić aby potęga twej podświadomości pracowała dla ciebie a nie przeciwko tobie


416 880 9121

dr.walterorlowski@gmail.com

Toronto - Szczecin - Berlin


Consciously, you want - Subconsciously you don't 

Świadomie chcesz a podświadomie nie chcesz


Problem masz jedynie wtedy, kiedy świadomie czegoś pragniesz, ale nie możesz tego osiągnąć.

Główną przyczyną tego, że twoje świadome pragnienia nie mogą być zrealizowane, jest potęga twojej podświadomości. Potęga ta może działać albo dla ciebie, albo przeciwko tobie.

Twoja podświadomość ma moc nieskończenie większą od twej świadomości. Wszystkie twoje świadome wysiłki, którym podświadomość się przeciwstawia, skazane są na niepo- wodzenie.

Wszystkie twoje świadome modlitwy, którym podświadomość się przeciwstawia, również skazane są na niepowodzenie.

Sukces, w jakiejkolwiek dziedzinie twojego życia możliwy jest jedynie wtedy, gdy oba twoje umysły - świadomy i podświadomy, dążą do tego samego celu.

Brak zgody pomiędzy twą świadomością i podświadomością jest głównym źródłem przeróżnych problemów twojego życia. W każdej dziedzinie życia, w której podświadomość zgadza się ze świadomością, jesteś nie do zastopowania.

Jeśli nie ma takiej dziedziny w twoim życiu, w której odnosisz sukcesy, oznacza to że podświadomość sabotuje wszystkie twoje świadome wysiłki.

Największy hipnotyzer medyczny wszech czasów, Dr. Milton H. Erickson powiedział: “Pacjenci są pacjentami dlatego, że nie mają kontaktu ze swoją podświadomością”.

Brak kontaktu z podświadomością, oznacza brak możliwości przekazania podświadomości pozytywnych sugestii, w taki sposób, aby w nie uwierzyła.

Twoja świadoma wiara nie ma większego znaczenia. To w co wierzy twoja podświadomość decyduje o wszystkim w twoim życiu.

Każdy człowiek zainteresowany jest kreowaniem w swoim życiu, tego czego pragnie. Prawo kreacji, na najbardziej podstawowym poziomie określają słowa Jezusa: “Wedle wiary waszej będzie wam dane”.

Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że posiadamy nie jeden ale dwa umysły - umysł świadomy i podświadomy, oczywisty staje się fakt konieczności wiary świadomej i podświadomej.

Problem wiary jest więc podwójnym problemem. Zawiera on w sobie problem osiągnięcia wiary świadomej i podświadomej.

Problem osiągnięcia wiary świadomej sam w sobie jest trudny, jako że umysł świadomy ciągle ma wątpliwości. Problem osiągnięcia wiary podświadomej jest super trudny, jako że mamy tu do czynienia z umysłem, do którego nie ma świadomego dostępu.

Umysł świadomy może czynić wysiłki wywołania wiary w umyśle podświadomym, ale nigdy nie może mieć pewności, czy wysiłki te są owocne czy też nie.

Problemy te powodują, że łatwo jest teoretyzować na temat świadomości i podświadomości, ale wprowadzenie w życie tych teorii jest super skomplikowane.

Świadome powtarzanie sobie przed lustrem: “Jestem człowiekiem sukcesu, mam super zdrowie, itp” - po to, aby uwierzyła w to podświadomość - po prostu nie działa. Świadome “klepanie” formułek, w które podświadomość nie wierzy, nie ma najmniejszej szansy na wywołanie wiary w podświadomości.

Świadomie wypowiadane formułki odbijają się od niewierzącej w nie podświadomości jak piłka od ściany. Powstaje więc pytanie: jak świadomie wpłynąć na podświadomość?

Świadome wpłynięcie na podświadomość jest możliwe jedynie jeśli świadome sugestie podawane są podświadomości w bardzo specyficzny sposób.

Podświadomość rozumie jedynie język hipnozy. Jedynie przemawianie do podświadomości językiem, który ona rozumie jest w stanie wywołać w tobie autentyczne psychologiczne przemiany.

Język podświadomości jest językiem symbolicznym. Jest to język jakim przemawiają do nas sny. Oczywiście, skuteczne przemawianie do podświadomości wymaga również odpowiedniego poziomu energetycznego, na którym przekaz werbalnych sugestii się odbywa. To wszystko co “siedzi” w twej podświadomości i utrudnia ci życie, nosi nazwę negatywnych uwarunkowań.

Podświadome, negatywne uwarunkowania zakodowane w twej podświadomości poprzez ludzi, którzy byli w stanie wywrzeć na tobie hipnotyczny wpływ i poprzez różnego rodzaju przeżycia, działają na ciebie tak jak programy komputerowe w komputerze.

Działają one na ciebie w sposób automatyczny, wbrew twojej świadomej woli. Przykładami typowych podświadomych uwarunkowań są przeróżne lęki i zahamowania, których nie możesz się pozbyć. Są nimi również nałogi.Powrót na stronę główną polską - Hipnoza i Autohipnoza...

Strona główna w języku angielskim - Toronto Hypnosis Clinic