Autohipnoza
Absolutna konieczność w twoim życiu 

Dr. Wojciech Orłowski


416 880 9121

dr.walterorlowski@gmail.com

Toronto - Szczecin - Berlin


Część druga - Dlaczego autohipnoza jest absolutną koniecznością w twoim życiu


Hipnoza i Poradnictwo Życiowe - Wojciech Orłowski

Od autohipnozy nie ma ucieczki. Robisz ją cały czas!


Od dawna już promuję autohipnozę poprzez moje strony internetowe i moją praktykę hipnozy klinicznej w Toronto.

Promuję autohipnozę dlatego że codziennie ją sam praktykuję i doskonale znam jej wartość.

Codzienna praktyka autohipnozy utrzymuje mnie w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Pomaga mi ona również osiągać kolejne sukcesy w dziedzinie hipnozy - dziedzinie, którą wybrałem jako swoją pracę twórczą ponad 20 lat temu.

Codzienna praktyka autohipnozy pomaga mi na utrzymanie koncentracji umysłu koniecznej do osiągania sukcesów w każdej dziedzinie życia.

Bez codziennej dawki autohipnozy umysł mój byłby rozproszony i niczego konkretnego nie byłbym w stanie osiągnąć.

Znam wielu bardzo utalentowanych ludzi, którzy niczego w życiu nie osiągnęli, jedynie dlatego że zaniedbali konieczność koncentracji umysłu i pozwolili swoim umysłom na rozproszone podejście do całokształtu ich życia.

Życia ludzkie, które przeżywane są od jednego piwka do drugiego piwka i od jednego idiotycznego programu telewizyjnego do drugiego, równie idiotycznego programu, są TRAGICZNĄ normą, raczej niż wyjątkiem.

Większości ludzi żyje w iluzji, która im mówi że WYSTARCZY MIEĆ UMYSŁ, aby umysł doprowadził ich tam dokąd chcieliby w życiu dotrzeć.

Prawda o ludzkim umyśle jest taka, że kiedy zostawiony jest on sam sobie, prędzej czy później, obraca się on przeciwko swojemu właścicielowi.

Zaniedbany umysł człowieka jest jego największym ZDRAJCĄ. Zamiast być jego wiernym sługą i pomocnikiem, zostawiony sam sobie, ochoczo prowadzi on swoich właścicieli prosto na przeróżne pola minowe ludzkiego życia.

Prawda o umyśle ludzkim jest taka, że jeśli prowadzi cię on nie tam gdzie chciałbyś dotrzeć, umysł twój staje się twoim właścicielem a ty jego sponiewieranym NIEWOLNIKIEM.

***

Od autohipnozy nie ma ucieczki. Robisz ją cały czas!

Twoje własne myśli, którym pozwalasz dominować w swoim umyśle hipnotyzują cię pozytywnie lub negatywnie cały czas.

Hipnotyzują cię one, nie pytając się ciebie o zgodę.

Twoje własne powtarzające się myśli, prędzej czy później, przenikają do twej podświadomości i stamtąd kierują automatycznie całym twoim życiem. 

Jako że od autohipnozy nie ma ucieczki, oczywistym faktem jest to że lepiej jest użyć jej na swoją korzyść niż pozwolić jej aby wyprowadziła cię ona na życiowe manowce.

Odwieczne przysłowie biblijne mówi: "Tak jak myślisz, takim jesteś".

Mając ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie hipnozy klinicznej, wiem że współczesna wersja tego przysłowia - wzbogacona o zdobycze psychologii - przedstawia się następująco: "Tak jak myślisz na podświadomym poziomie swojego umysłu, takim jesteś, i takim jest całe twoje życie".

Człowiek, którego umysł pozostawiony jest sam sobie, zachowuje się jak łódź, którą nikt nie steruje. Pędzą go wiatry przeróżnych myśli i emocji aż do momentu, w którym rozbija się on na skałach przeciwności życia i tonie.

Są też tacy, którym udaje się dryfować bez poważniejszych kolizji z życiem. Żyją oni życiem wegetatywnym i nigdy nie osiągają żadnego wartościowego celu.

Autohipnoza jest narzędziem przy pomocy którego możesz zacząć świadomie kierować swoją podświadomością.

Użyta w odpowiedni sposób, autohipnoza sprawi że twoja własna podświadomość doprowadzi cię automatycznie tam dokąd chcesz w życiu dotrzeć.

To o czym tutaj piszę, opisuję na bazie własnego doświadczenia. Autohipnoza pomogła mi osiągnąć to co chciałem osiągnąć i jeśli użyjesz ją w odpowiedni sposób, pomoże ona również tobie.


Hipnoza i Poradnictwo Życiowe - Wojciech Orłowski

Duchowi liderzy, ludzie sukcesu finansowego - wszyscy ci, którzy osiągają cokolwiek wartościowego w życiu, w dużej mierze zawdzięczają swoje osiągnięcia codziennej praktyce autohipnozy.


Ludzie sukcesu, nie pozwalają na to aby ich podświadome umysły kierowały ich życiem od przypadku do przypadku, w sposób pozbawiony koncentracji i totalnie zdezorganizowany.

Wiedzą oni że podświadomego umysłu nie można zostawić samemu sobie. Rezultatem tej wiedzy jest ich codzienna praktyka autohipnozy.

Praktyka ta ma różne formy i często na pozór nie wygląda ona jak autohipnoza.

Jednak gdy przyjżymy się bliżej temu co ludzie sukcesu robią aby działać efektywnie, zauważymy że ich regularne, codzienne praktyki mentalne zawsze są formą autohipnozy.

***

Dalai Lama - duchowy lider Tybetu - jest przykładem człowieka, który doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności praktykowania codziennej autohipnozy.

W jednej ze swoich książek, zatytułowanej: Sztuka Szczęśliwego Życia, Dalai Lama pisze że wstaje codziennie bardzo wcześnie i przez wiele godzin praktykuje swoje "codzienne przypomnienia".  

Poniższy cytat opisuje naturę jego "codziennych przypomnień":

"Według mnie modlitwa jest prostym, codziennym przypomnieniem naszych głębokich zasad i przekonań. Osobiście, powtarzam pewne buddyjskie wersety codziennie rano. Wersety te przypominają modlitwę, ale tak naprawdę są one przypomnieniami. Przypominają one jak mówić do ludzi, jak z ludźmi postępować, jak podchodzić do problemów codziennego życia, itp. Moja codzienna mentalna praktyka składa się z takich przypomnień. Jeśli się nie spieszę, przypomnienia te zajmują mi około cztery godziny. Praktyka ta jest dosyć długa."

To co Dalai Lama mówi o swoich codziennych przypomnieniach jest jednym z najpiękniejszych opisów codziennej praktyki autohipnozy jaki znalazłem w literaturze.

***

Dlaczego Dalai Lama wstaje codziennie około czwartej rano i poświęca tak wiele swojego cennego czasu na praktykę codziennych przypomnień?

Robi on to dlatego że doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności praktykowania codziennej autohipnozy.

Pomimo że nie nazywa on swojej praktyki autohipnozą, pomiędzy jego praktyką codziennych przypomnień i autohipnozą nie ma żadnej różnicy.

Wersy, które Dalai Lama codziennie powtarza przenikają do podświadomości i stamtąd kierują jego życiem w sposób automatyczny.

To co Dalai Lama praktykuje codziennie aby utrzymać się w formie wymaganej od duchowego lidera, inni ludzie światowego sukcesu robią aby osiągnąć i utrzymać wysoki poziom efektywności operowania na giełdzie.

***

Linda Raschke, światowa sława spekulacji giełdowej, mówi otwarcie o swojej codziennej praktyce autohipnozy.

Magazyn zatytułowany Active Trader opisuje codzienną praktykę Lindy w następujących słowach: "Linda praktykuje codzienną mentalną dyscyplinę aby utrzymać swoją pewność siebie i wysoki poziom efektywności w dziedzinie spekulacji giełdowej"

Linda Raschke

Linda Raschke opisuje swoją codzienną praktykę autohipnozy następującymi słowami: "Po dwudziestu latach sukcesów na giełdzie nadal codziennie piorę sobie mózg".  


Hipnoza i Poradnictwo Życiowe - Wojciech Orłowski

Autohipnoza nie jest opcjonalna w twoim życiu. 

Autohipnoza ze względów wymienionych powyżej nie jest opcjonalna w twoim życiu. 

Nie jest ona opcjonalna tak samo jak nie jest opcjonalne twoje oddychanie.

Nie możesz nie oddychać, ale możesz poczynić kroki w kierunku oddychania czystym powietrzem.


Kliknij na ten link aby wejść na pierwszą stronę na temat autohipnozy 

Kliknij na ten link aby zapoznać się z moją ofertą autohipnozyPowrót ze strony Autohipnoza, na główną stronę polską

Powrót ze strony Autohipnoza, na główną stronę angielską